Αρχείο Νίκου Καζαντζάκη

Η συγκρότηση του Αρχείου ξεκίνησε το 1976 από τον ιδρυτή του Μουσείου Γιώργο Ανεμογιάννη. Ο πυρήνας του δημιουργήθηκε από τη δωρεά σημαντικού μέρους του κατατετμημένου προσωπικού αρχείου του συγγραφέα από τη σύζυγό του Ελένη.
Την προσπάθεια του Ανεμογιάννη στήριξε με τις δωρεές του πλήθος ιδιωτών, που κατείχαν οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τεκμήριο της ζωής και του έργου του συγγραφέα. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι, που είδαν στο Ίδρυμα το φυσκό χώρο για τη φύλαξη, έκθεση και προβολή του υλικού που κατείχαν. Η ¶ννα Σικελιανού, με τη δωρεά των επιστολών του Νίκου Καζαντζάκη προς τον ¶γγελο Σικελιανό, η Μαρίκα Παπαϊωάννου, με τη δωρεά των επιστολών του Νίκου Καζαντζάκη προς το σύζυγό της Αιμίλιο Χουρμούζιο, η Ruth Gorney-Dunkelblum, με τη δωρεά των επιστολών του Νίκου Καζαντζάκη προς τη μητέρα της Leha Levin-Dunkelblum είναι μερικοί από τους ιδιώτες που έχουν καταθέσει τεκμήρια του βίου και της δημιουργίας του συγγραφέα στο «πνευματικό του σπίτι».
Έτσι, συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 50.000 αντικείμενα, τα οποία είναι ταξινομημένα στις παρακάτω κατηγορίες:
  • Επιστολές
  • Ολόγραφα - Αυτόγραφα
  • Εκδόσεις - ¶ρθρα - Μελέτες
  • Δημοσιεύματα Τύπου
  • Φωτογραφίες
  • Ηχητικά ντοκουμέντα
  • Τεκμήρια κινούμενης εικόνας
  • Θεατρικό υλικό
  • Έργα Τέχνης
  • Προσωπικά αντικείμενα

Το σύνολο του Αρχείου ψηφιοποιήθηκε με την οικονομική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου και είναι διαθέσιμο στο ευρύ κοινό και τους ερευνητές.

print
Like Us on Facebook