Τα προγράμματα

Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΤΕΠ) του ΜΝΚ σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις σχολικές βαθμίδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα προγράμματα σχεδιάζονται σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της κάθε ηλικιακής ομάδας, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του χώρου και το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ). Στόχος είναι η εξοικείωση των παιδιών με την έννοια «μουσείο» και κυρίως με την προσωπικότητα και το λογοτεχνικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Μέσα από μεθόδους άτυπης εκπαίδευσης, τα παιδιά γνωρίζουν την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους, παρατηρούν τα αντικείμενα, ανταλλάζουν ιδέες και απόψεις, ερευνούν και εκφράζονται ελεύθερα με το δικό τους μοναδικό τρόπο. Το ΤΕΠ του ΜΝΚ έχει ως αποστολή να μετατρέψει την επίσκεψη στο μουσείο σε μια ευχάριστη εμπειρία προσαρμοσμένη στα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες των παιδιών.


print
Like Us on Facebook