Προκηρύξεις

15-11-2013, Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού
24-04-2009, Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 121 kVA
24-04-2009, Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού Έκθεσης και εξωτερικής σήμανσης
16-04-2009, Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίου ψηφιοποίησης
16-04-2009, Έκδοση πρακτικών ημερίδας
15-04-2009, Αναβάθμιση και αναπαραγωγή πληροφοριακού ντοκιμαντέρ
01-12-2008, Προμήθεια υλικών προληπτικής συντήρησης και αποθήκευσης αρχειακού υλικού
01-12-2008, Εκτυπώσεις επιφανειών Επανέκθεσης
06-11-2008, Προμήθεια επίπλωσης
31-10-2008, Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού διαδραστικών εφαρμογών
16-10-2008, Εγκατάσταση Επανέκθεσης
01-10-2008, Υπηρεσίες συντήρησης αρχειακού υλικού
26-09-2008, Καλλιτεχνική και φιλολογική επιμέλεια Επανέκθεσης
19-09-2008, Παραγωγή εκπαιδευτικού προγράμματος σχολικής ηλικίας
12-09-2008, Παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού
26-08-2008, Διοργάνωση Εκδηλώσεων
22-08-2008, Ανακαίνιση κτιρίου Μόνιμης Έκθεσης και αναβάθμιση υλικοτεχνικής υποδομής κτιρίου Διοίκησης
21-08-2008, Προμήθεια μεταφραστικού/συνεδριακού συστήματος
21-08-2008, Παραγωγή πληροφοριακού ντοκιμαντέρ σχολικής ηλικίας
08-02-2008, Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και διαδραστική προβολή των πολιτιστικών τεκμηρίων
print
Like Us on Facebook