Δραστηριότητες

Στόχος του Μουσείου Καζαντζάκη δεν είναι μόνο η συντήρηση και η έκθεση των συλλογών του, αλλά τοποθετώντας στο κέντρο του ενδιαφέροντός του τον επισκέπτη, να παρέχει μια εμπειρία που συνδυάζει την εκπαίδευση με την ψυχαγωγία.

Για την υλοποίηση των στόχων του, λοιπόν, οργανώνει ένα πολύπτυχο πρόγραμμα δραστηριοτήτων που το καθιστά ένα σημαντικό «κύτταρο» πολιτισμού για την Κρήτη και τους επισκέπτες της. Μεταξύ άλλων οργανώνει:

  • Συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις σχετικές με τη ζωή και το έργο του ΝΚ
  • Ποικίλες εκδηλώσεις, όπως περιοδικές εκθέσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις
  • Παρέχει υλικό και υποστήριξη σε εκδηλώσεις ή δράσεις άλλων φορέων της ημεδαπής ή αλλοδαπής
  • Συνεργάζεται με φορείς συναφούς αποστολής
  • Αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους στόχους και την αποστολή του.
print
Like Us on Facebook