| |


Ο Νκος Καζαντζκης, μια μοναδικ προσωπικτητα με τα χαρακτηριστικ ενς Οικουμενικο Ανθρπου, συνεχζει να εμπνει τις νες γενις και να αποτελε σημεο ενδιαφροντος σε να ευρ φσμα ανθρπων. Μσα απ τις δραστηριτητες του το Μουσεο Νκου Καζαντζκη φιλοδοξε να ανταποκριθε επξια στην ευθνη της προβολς του ργου και του στοχασμο μιας ττοιας ξεχωριστς προσωπικτητας, χοντας σαν κρια πηγ εσδων του τις δωρες. Η δικ σας οικονομικ συμβολ θα δσει στο Μουσεο τη δυναττητα στε να εμπλουτσει τις συλλογς του, να συντηρσει, να αξιοποισει και να προβλει το αποθησαυρισμνο υλικ, να αναπτξει δραστηριτητες σε νους τομες σμφωνα με τις σγχρονες μουσειακς αντιλψεις, να αναβαθμσει τις εσωτερικς του λειτουργες και τις υπηρεσες που προσφρει.

Εναι αρκετς ο αριθμς των ευεργετν και δωρητν που χουν προικσει το δρυμα με σημαντικ περιουσιακ στοιχεα, προσφρουν χρηματικς δωρες, καταθτουν ργα τχνης και οικογενειακ κειμλια, συμβλλοντας τσι αποφασιστικ στη συμπλρωση των συλλογν και ενισχοντας το πολπλευρο ργο του Μουσεου.

Κθε φλος μπορε να συμβλλει στο ργο του Μουσεου με τη δωρε:

 • Αντικειμνων
 • Χρημτων
 • Υπηρεσιν
 • Ειδν
 • Κινητν αξιν και ακιντων

Αναλυτικ:

Δωρε αντικειμνων

Ο πυρνας των Συλλογν του Μουσεου οφελεται στις οκνες αναζητσεις του ιδρυτ Γιργου Ανεμογιννη και στις διαρκες δωρες της Ελνης Καζαντζκη. Απ το 1976, οπτε οραματστηκε τη δημιουργα ενς προσωπικο Μουσεου για τον Νκο Καζαντζκη, μχρι το τλος του βου του το 2005, δεν παψε να επικοινωνε με εκατοντδες ιδιτες, ιδρματα, φορες, που κατεχαν οποιοδποτε μικρ μεγλο τεκμριο της ζως και του ργου του συγγραφα. Απ τα εγκανια του Μουσεου το 1983 μχρι σμερα, οι φλοι, που με μεγλη αγπη και με πλρη εμπιστοσνη προσρχονται και καταθτουν απ μα πρτη κδοση ργου μχρι και ολκληρο επιστολικ αρχεο, οδγησε στον 30πλασιασμ του αριθμο των τεκμηρων.

Δεν ταν λγοι εκενοι, που εδαν στο δρυμα το φυσκ χρο για τη φλαξη, κθεση και προβολ του υλικο που κατεχαν. Η ννα Σικελιανο, με τη δωρε των επιστολν του Νκου Καζαντζκη προς τον γγελο Σικελιαν, η Μαρκα Παπαωννου, με τη δωρε των επιστολν του Νκου Καζαντζκη προς το σζυγ της Αιμλιο Χουρμοζιο, η Ruth Gorney-Dunkelblum, με τη δωρε των επιστολν του Νκου Καζαντζκη προς τη μητρας της Leha Levin-Dunkelblum εναι μερικο απ τους ιδιτες που χουν καταθσει τεκμρια του βου και της δημιουργας του συγγραφα στο «πνευματικ του σπτι».

Το δρυμα, εκπληρνοντας ναν απ τους κριους στχους της δημιουργας του, αποδχεται με χαρ και υπευθυντητα τη δωρε κθε εδους «μικρο» «μεγλου» τεκμηρου της παρουσας και της δημιουργας του Νκου Καζαντζκη.

Κθε αντικεμενο παραλαμβνεται με αποδεικτικ προς τον δωρητ του και στη συνχεια ακολουθε τη διαδικασα καταλογογρφησης, ψηφιακς αποτπωσης, συντρησης και αποθκευσης κθεσης. Το νομα του δωρητ καταγρφεται στον ηλεκτρονικ κατλογο και στον υπομνηματισμ του αντικειμνου στη μνιμη σε περιοδικ κθεση, και δημοσιοποιεται στην ιστοσελδα δωρητν (σε περπτωση βολησης του δωρητ για τρηση της ανωνυμας του, το νομ του καταγρφεται μνο στον ηλεκτρονικ κατλογο). Το ανλογο συμβανει σε περπτωση δωρες αντικειμνου απ ιδιτη φορα εις μνμη προσπου, με τον αντστοιχο υπομνηματισμ (Δωρε [ονοματεπνυμο] εις μνμην [ονοματεπνυμο]).

Το υλικ που πλουτζει τις συλλογς του Μουσεου και ενδιαφρει μεσα εναι:

 • Εκδσεις ργων του Νκου Καζαντζκη, ελληνικς και ξνες
 • Μελτες για το ργο του Νκου Καζαντζκη, δημοσιευμνες ως αυτοτελες εκδσεις σε περιοδικ
 • Επιστολς απ και προς τον Νκο Καζαντζκη τρτων, που μως το περιεχμενο σχετζεται μεσα με το πρσωπο και το περιβλλον του συγγραφα
 • Χειργραφα και βεβαιωμνα προσωπικ αντικεμενα του Νκου Καζαντζκη
 • Φωτογραφες, πρωττυπες και αντγραφα, που απεικονζουν τον Νκο Καζαντζκη
 • Ηχητικ, οπτικ, ντυπο και λοιπ υλικ απ θεατρικς παραστσεις, κινηματογραφικς, τηλεοπτικς, ραδιοφωνικς αποδσεις ργων του Νκου Καζαντζκη
 • Ηχητικ και οπτικοακουστικ υλικ απ διαλξεις, ραδιοφωνικς εκπομπς και εκδηλσεις για τον Νκο Καζαντζκη, ντοκιμαντρ για τη ζω και το ργο του
 • ργα τχνης που απεικονζουν τον Νκο Καζαντζκη διαπνονται απ το ργο του

Χρηματικ δωρε

Το Μουσεο Νκου Καζαντζκη εναι ιδιωτικ δρυμα, αυτοσυντρητο και τα σοδ του προρχονται απ τα εισιτρια των επισκεπτν, απ το πωλητριο και απ τις χρηματικς δωρες.

Οποιοδποτε ποσ συμβλει αποφασιστικ στην κλυψη των λειτουργικν εξδων, στη βελτωση των υπηρεσιν και την προσφορ νων, στην ικανοποηση των σκοπν του Ιδρματος, δηλαδ τον εμπλουτισμ των συλλογν, τη φλαξη, διατρηση και διθεση των τεκμηρων στο ευρ κοιν και στους μελετητς, την προβολ του ργου και της σκψης του Νκου Καζαντζκη.

Μχρι του ποσο των 299,99 ευρ, η δωρε μπορε να αποδοθε απευθεας στο δρυμα, εν για ποσ που υπερβανει το ανωτρω ριο απαιτεται η κατθεση σε τραπεζικ λογαριασμ του Ιδρματος.

Ο δωρητς χρηματικο ποσο λαμβνει απ το δρυμα την ανλογη απδειξη. Δετε τη διαδικασα εκτλεσης χρηματικς δωρες.

Δωρε Υπηρεσιν

Το δρυμα αποδχεται επσης ως δωρε τις υπηρεσες απ ελεθερους επαγγελματες και επιχειρσεις. Η εμπορικ αξα της προσφερμενης υπηρεσας λογζεται ως το ψος της δωρες, και για τον δωρητ ισχουν τα δια ανταποδοτικ οφλη και παροχς του Μουσεου, πως στις περιπτσεις των φυσικν και νομικν προσπων.

Υπηρεσες που εντσσονται στις ανγκες του Μουσεου:
 • Υλοποησης και εκτλεσης τεχνικν μελετν
 • Νομικς κλυψης
 • Χρηματοοικονομικς διαχερισης
 • Σχεδιασμο και υλοποησης εκπαιδευτικν προγραμμτων για ειδικς πληθυσμιακς ομδες
 • Γραφιστικς και σχεδιασμο εντπων
 • Καταλογογρφησης και τεκμηρωσης αντικειμνων
 • Συντρησης αντικειμνων
 • Δημοσων σχσεων και προβολς

(Σημεωση: Οι προσφερμενες υπηρεσες και τα πρσωπα που την υλοποιον θα πρπει να πληρον τους ρους και τις προδιαγραφς που ορζει το δρυμα).

Δωρε σε εδος

Πρα απ τις δωρες αντικειμνων που εμπλουτζουν τις συλλογς και εκπληρνουν το σκοπ της διερυνσης του πολιτιστικο του αποθματος, το δρυμα αποδχεται δωρες σε εδη που εκπληρνουν τις βασικς και τρχουσες λειτουργικς ανγκες, συμβλλουν στη δημιουργα μιας νας υπηρεσας προς το κοιν του.

Δωρε σε εδος λογζεται η προσφορ η αναβθμιση τεχνολογικο εξοπλισμο της αθουσας των Ηλεκτρονικν Υπολογιστν, η προσφορ υλικν συντρησης και αποθκευσης των αντικειμνων, η προσφορ κερασμτων και φαγητο σε εκδηλσεις, η προσφορ υλικν συντρησης αναβθμισης του μηχανολογικο και κτιριακο εξοπλισμο του Ιδρματος, κλπ.

Το δρυμα δεσμεεται απναντι στον δωρητ για ανρτηση πινακδας στο χρο παρουσας της δωρες του (ανλογα με την εμπορικ αξα αυτς) στο διο το αντικεμενο και δημοσιοποηση του ονματς του στην ιστοσελδα των δωρητν.

Δωρε κινητν αξιν και ακιντων

Το δρυμα αποδχεται ως δωρε κινητς αξες, πως μετοχς, εμπορικ και πνευματικ δικαιματα, ομλογα κλπ., καθς και ακνητα, πως οικπεδα, αγροτεμχια, οικες, διαμερσματα, καταστματα.

Το δρυμα αποκτ με τη δωρε το πλρες δικαωμα χρσης και αξιοποησης της κινητς αξας, καθς και της εκποησης ενοικασης των ακιντων, με γνμονα την καλτερη οικονομικ εκμετλλευση και απδοση της περιουσας του.

Στην περπτωση των ακιντων, ο ιδιοκττης δναται να κρατσει την ψιλ κυριτητα και να μεταβιβσει πλρως το ακνητο στο δρυμα μετ θνατον.

print
Like Us on Facebook