Εθελοντισμός

Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη είναι ανοιχτό σε κάθε προσφορά εθελοντικής εργασίας για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών του, όπως η ψηφιοποίηση τεκμηρίων, η ηλεκτρονική καταλογογράφηση και η τεκμηρίωσή τους, η υποδοχή και ξενάγηση των επισκεπτών και ειδικών κατηγοριών επισκεπτών στην έκθεση, η εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κ.λπ.

Το Ίδρυμα έχει συνεργαστεί μέχρι σήμερα με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο πλαίσιο εκτέλεσης πρακτικής εργασίας των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας.

Το Ίδρυμα διαθέτει τους άριστα εξοπλισμένους χώρους εργασίας, την πλούσια βιβλιοθήκη του και το ψηφιακό αρχείο των συλλογών του στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για συνεργασία ερευνητικού, εκπαιδευτικού φορέα, ή μεμονωμένου μελετητή (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, φιλόλογους, εκπαιδευτικούς).

print
Like Us on Facebook